Bli medlem i FLR


Välkommen som medlem i FLR

I medlemsavgiften ingår fyra nummer av tidskriften Religion och Livsfrågor (delas ut kvartalsvis) och en årsbok.

Årsavgifter för medlemskap:
  • Årsavgiften är 300 kr.
  • Pensionärer betalar 250 kr.
  • Studenter betalar 100 kr per år.
  • FLR erbjuder medlemskap till bibliotek för 700 kronor per år, med tillstånd för utlåning av FLR:s digitala publikationer

Sätt in Din medlemsavgift på Plusgiro: 156953-2

Du kan också betala via företagsswish med följande nummer: 123 371 0787

Skriv tydliga uppgifter om namn och adress, det är viktigt att du även anger e-postadress. Om du representerar en organisation var vänlig uppger dess namn.
Ange "Student" respektive "Pensionär" på inbetalningskortet om du är berättigad till någon av dessa rabatter.

Har du frågor får du gärna kontakta oss på flr@flr.se eller på www.flr.se/kontakt.html
Mer info om medlemskapet finns på www.flr.se/medlemskap.html
 
* visar obligatoriska fält
Email Marketing Powered by Mailchimp